Registracija

* obavezno popuniti

Dobrodošli!

Poslan vam je link za potvrdu registracije na Vašu e-mail adresu.

Ako želite dodati još neke osobne podatke možete to učiniti u ovom forumularu ili im pristupati na ovom linku: Korisnički podaci

Uspješno ste se registrirali!
Potvrda o registraciji poslana je na Vašu E-Mail adresu.
Kako biste uspješno završili registraciju potrebno je slijediti upute u E-Mailu!
Hvala na povjerenju!

Zaboravljeno korisničko ime

* obavezno popuniti

Zaboravljena lozinka

* obavezno popuniti

Pravila igara na sreću klađenja

Članak 1.
Ovim se pravilima uređuju uvjeti za priređivanje posebne igre na sreću klađenje (dalje: klađenje), koju priređuje pravna osoba ''Millennium'' d.o.o. Mostar (dalje: priređivač).

Članak 2.
Klađenje je igra u kojoj sudionik (koji mora biti fizička osoba) pogađa ishode sportskih natjecanja predloženih po priređivaču i samostalno odlučuje o broju klađenja i visini uloga u klađenju u kojem odnosu je visina mogućeg dobitka.

Članak 3.
St.1. Ova pravila jesu isključivi zakonski i pravni osnov za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri (Ugovor o pristupu).
St.2. Ugovor iz stavka 1. zaključuje se između priređivača i sudionika na osnovi prihvata ponude sadržane ovim Pravilima po slobodno izraženoj volji sudionika činom uplate listića za klađenje.
Ova Pravila (opći uvjeti) obvezuju ugovorne strane.

Članak 4.
St.1. Sudionik u klađenju je fizička osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz članka 3. (Ugovor o pristupu), Pravila o čemu posjeduje potvrdu o uplaćenom iznosu (dalje: listić).
Svi se dokumenti prije ispisa listića za klađenje upisuju na magnetni medij priređivača.
St.2. Osobama mlađim od 18 godina i uposlenicima priređivača je zabranjeno sudjelovati u igri.

Članak 5.
Uplate klađenja primaju se na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine na uplatnim mjestima priređivača.

Članak 6.
Ova Pravila obavezuju sve subjekte koji stupaju u međusobni odnos u povodu priređivanja igre na sreću klađenje (priređivača – osobe ovlaštene za primanje uplata, sudionika – igrače, te treće osobe).

Članak 7.
Ova Pravila nalaze se na svim uplatnim mjestima priređivača i osobama zainteresiranim za sudjelovanje u klađenju priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima.

Članak 8.
St.1. Priređivač prima oklade za sljedeće vrste sportskih natjecanja (u daljnjem tekstu: događaja) : nogomet, košarka, rukomet, odbojka, hokej na ledu, hokej na travi, tenis, stolni tenis, baseball, vaterpolo, plivanje, skijanje i skijaški skokovi, golf, borilački sportovi, atletika, natjecanja s konjima, automobilima, motorima, čamcima, biciklima i druge vrste netradicionalnih sportova (am. nogomet, rugby, šah, speedway, snooker, pikado, kriket, curling i sl.).
St.2. Oklade na dogođaje, koji nisu navedeni u 1.stavku ovog članka, priređivač može priređivati uz predhodnu dopunu ovih Pravila.

Članak 9.
St.1. Priređivač prima opklade na uplatnim mjestima za događaje koji su ponuđeni na uplatnim mjestima,teletekst stranicama i internet stranicama priređivača. Priređivač priređuje klasično klađenje (opklade se primaju do početka određenog događaja) i klađenje uživo (opklade se primaju prije početka i za vrijeme trajanja određenog događaja).
St.2. Svaki događaj na kladioničkoj listi ima određen omjer (u daljnjem tekstu: tečaj), koji određuje priređivač.
St.3. Visinu tečaja za svaki događaj određuje priređivač osobnom prosudbom, uzimajući u obzir informacije o momčadi ili pojedincu, koji sudjeluje u pojedinom događaju.
St.4. Vrijednost dobitka na pojedinom listiću izračunava se množenjem tečajeva događaja na listiću i visina uplate.

Članak 10.
St.1. Prije svakog početka primanja oklada priređivač javno objavljuje kladioničku listu.
St.2. Kladionička lista sadrži najmanje slijedeće podatke:

- datum i vrijeme primanja oklada;
- broj i tip događaja;
- visinu tečaja za svaki tip događaja;
- rezultate i tipove završenih događaja.

St.3. Podaci na kladioničkoj listi informativnog su karaktera. U slučaju pogreške ili promjene na kladioničkoj listi priređivač uzima u obzir podatke koji su dani u trenutku sklapanja oklade.

St.4. Ako sa tehničkog gledišta postoji nemogućnost prikazivanja podataka u punom opsegu (npr. imena sudionika teniskih mečeva u paru i slično) priređivač može u takvom slučaju navesti skraćenice.

St.5. Priređivač može odrediti početak i prestanak zaprimanja oklada i to zbog nepredviđenih okolnosti (moguća promjena, premještaj, odgoda ili drugi razlozi).

St.6 U slučaju bilo kakve pogreške pri ispisu kladioničke liste, prikaza ponude za igrače na lokaciji, pogreške na listiću ili očite pogreške pri unosu podataka u računalo priređivača, priređivač zadržava pravo poništenja takvih oklada ili prema vlastitoj prosudbi isplatiti takvu okladu po ispravnom obračunatom koeficijentu čak i ako je pogreška uočena nakon završetka događaja. (primjer pogreške: Real M. je izraziti favorit u utakmici protiv Osasune i realan koeficijent na pobjedu Real M. jeste oko 1,20. Međutim greškom je u računalni sustav priređivača unesen koeficijent 12,00 na pobjedu Real M.).

Članak 11.
Uplata za sudjelovanje u klađenju prima se na listiću na kojem je naznačeno skraćeno ime tvrtke priređivača, podaci o uplatnom mjestu, tjednu, danu, vremenu, konačni tečaj, ulog, možebitni dobitak.

Članak 12.
St.1. Za pojedine događaje priređivač priređuje različite oklade, koje su ovisne o vrsti događaja.
St.2. Za pojedine vrste događaja moguće su oklade:
- na pobjednika događaja ( tip 1 pobjeda domaćina, tip X neodlučen ishod, tip 2 pobjeda gosta, ili pak kombinacija tipova 1X, X2 ili 12);
- na pobjednika događaja sa hendikepom (pretpostavljena prednost jedne od momčadi);
- na točan djelomični ili konačni rezultat događaja.;
- na uvrštenje među prvih nekoliko igrača;
- na pobjedu pojedinca;
- na redosljed (primjer 1.,2.,3.);
- na prvi pogodak na događaju (momčad ili igrač);
- na ukupan broj postignutih zgoditaka;
- na duel (tko u duelu postigne više zgoditaka u svojoj utakmici u regularnom vremenu);
- na kombinaciju različitih događaja;
- na sistemske kombinacije;
- ostale vrste oklada prema ponudi priređivača.
St.3.Klađenja su moguća na sljedeće načine:
- Pojedinačna(oklada na ishod samo jednog odabranog događaja za kojeg su određeni koeficijenti pod uvjetom da nije označeno ograničenje,npr.:min.3 kombinacije). Sudionik(igrač) ima pravo na isplatu dobitka ako je pravilno prognozirao tip događaja na listiću.
- Akumulirana(opklada na više pojedinačnih događaja na jednom listiću pod uvjetom da nije označeno ograničenje,npr.:min.5 kombinacija).Sudionik(igrač) ima pravo na isplatu dobitka ako je pravilno prognozirao tip svih događaja na listiću.
- Sistemska(kombiniranje više pojedinačnih događaja na jednom listiću u kojem računalo izrađuje kombinacije svih pojedinih oklada i gdje je moguće ostvariti dobitak čak i ako nisu pogođeni svi događaji,npr. Sistem 3 od 5,potrebno je pogoditi minimalno 3 događaja da bi ostvarili jednu dobitnu kombinaciju)Sudionik(igrač) ima pravo na isplatu dobitka ako je pravilno progonozirao barem jednu kombinaciju na listiću
- Klađenje uživo(oklade na događaje u toku)

Članak 13.
St.1. Na pojedinom listiću moguće je kladiti se na jedan ili više događaja, koji su objavljeni na kladioničkoj listi. Na listiću se mogu kombinirati različite vrste događaja s kladioničke liste.U slučaju klađenja na poredak ili plasman,ako igrač odigra veći broj tipova od ostvarivih(npr. 3 druga mjesta) oklade se uzimaju u obzir.
St.2. Uplaćenu okladu sudionik može mjenjati ili otkazati 10 min.(deset minuta) od uplate listića tog događaja, ako događaj u međuvremenu nije počeo.
St.3. Sudionik ima pravo na isplatu dobitka, ako je pravilno prognozirao tip svih događaja na listiću. Za okladu, koja je ništavna (nevažeća) obračunava se tečaj 1,00. U slučaju da su oklade na listiću sve ništavne sudionik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Članak 14.
St.1. Minimalnu uplatu za pojedini listić određuje priređivač. Maksimalnu uplatu za pojedini listić određuje priređivač. Maksimalni dobitak po pojedinom listiću određuje priređivač.
St.2. U slučaju da se minimalnom uplatom na jednom listiću premašuje maksimalni dobitak, oklada se ne prihvaća.
St.3. Ako priređivač ustanovi, da je došlo do pogreške ili zlouporabe na kladioničkoj listi ili kod uplate, odbit će uplatu oklade.
St.4. Priređivač daje sebi za pravo da u svakom trenutku može odbiti potpuno ili djelomično klađenje.

Članak 15.
St.1. Priređivač prestaje s primanjem oklada za pojedine događaje u trenutku koji je određen na kladioničkoj listi. Svi datumi i vremena, koje objavi priređivač, mogu se u trenutku primanja oklada promjeniti. Priređivač kod sastavljanja kladioničke liste vodi računa o trenutku, koji objavi odgovarjući sportski savez. Nakon obrade rezultata priređivač na kladioničkim mjestima objavljuje rezultate završenih događaja.
St.2. Za vrijeme primanja oklada priređivač ima pravo na promjenu tečaja. Međutim, u trenutku, kada je oklada potvrđena i uplaćena, tečaj je obavezan za sudionika i priređivača, bez obzira na naknadnu promjenu, osim ako je oklada ništavna (nevažeća).
St.3 U slučaju pogreške na uplatnom listiću ili očite pogreške pri unosu podataka u priređivačevo računalo,priređivač će zaprimljene oklade obračunavati po tečaju 1,00.

Članak 16.
St.1. U slučaju pogreške u naslovu događaja proglašava se kv.1(npr.:NJEMAČKA 1. LIGA:Barcelona-Real M.)
St.2. U slučaju zamjene para(npr.:Inter – Chelsea;Chelsea – Inter) oklada je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00.
St.3. U slučaju manje pogreške u nazivu jednog od sudionika događaja(npr.:Barcelona-Barcalona),koja ne utječe na bit oklade i rezultat,oklada se uzima u obzir.Oklada nije važeća ukoliko bi takva pogreška mijenjala njezinu bit(npr.:Real M.-Real S.).
St.4. U slučaju kada su podaci informativnog karaktera(npr. rezultat prve utakmice,vrsta podloge u tenisu i sl.) koji služe kao pomoć igračima netočni,oklade se uzimaju u obzir.
St.5. St. 1.,2.,3. i 4. ovoga članka se odnose na sve sportove sa kladioničke liste.

Članak 17.
Za pravilno prognoziranje oklade priređivač uzima u obzir događaje kod kojih su uzete u obzir sljedeće odredbe:

NOGOMET
Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod, određen u regularnom vremenu (90 minuta), osim u slučaju, kada priređivač već u ponudi odredi, da za neki događaj vrijedi konačni rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku dva dana, oklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 2 dana, u obzir se uzimaju igrani tečajevi (npr.: ako je događaj bio naznačen u ponedjeljak, taj isti događaj treba početi u srijedu od 00:00 do 24:00 sati).
Rok od 2 dana računa se od datuma naznačenog na kladioničkoj listi.
U slučaju prekida utakmice važeće su oklade koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koje su završile prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljna promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.
To su npr. oklade na:
- dio događaja koji je završio prije prekida(prvo poluvrijeme,poluvrijeme/kraj..)
- na pogodak momčadi ili igrača, ukoliko je postignut prije prekida
- tim da gol, ukoliko je pojedini tim dao gol; daje/ne daje gol, ukoliko su obje momčadi postigle gol
- zbroj postignutih zgoditaka, ukoliko je broj u trenutku prekida veći od postavljene granice
Ako eventualni nastavak utakmice može utjecati na tip oklade(klađenje nije završeno) obračunava se tečaj 1,00.
Klađenje na crveni ili žuti karton na utakmici se odnosi isključivo na igrače koji su u tom trenutku u igri(ne računaju se igrači i ostalo osoblje na klupi).
U slučaju da obje momčadi u istom prekidu istovremeno izvrše izmjenu igrača svojih momčadi ili u slučaju da u istom prekidu igrači obiju momčadi dobiju žuti ili crveni karton, ne uzima se u obzir koji je igrač prije ušao u igru odnosno kojem je igraču sudac prije pokazao žuti ili crveni karton, već se u navedenom slučaju obračunava koeficijent (kvota) 1,00.

Priređivač nema obvezu navoditi eventualne neutralne terene.
Za sve oklade uplaćene nakon početka događaja vrijedi tečaj 1,00.

MALI NOGOMET I NOGOMET NA PIJESKU
Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod, određen u regularnom vremenu osim u slučaju, kada priređivač već u ponudi odredi, da za neki događaj vrijedi konačni rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku dva dana, oklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 2 dana, u obzir se uzimaju igrani tečajevi (npr.: ako je događaj bio naznačen u ponedjeljak, taj isti događaj treba početi u srijedu od 00:00 do 24:00 sati).
Rok od 2 dana računa se od datuma naznačenog na kladioničkoj listi.
U slučaju prekida utakmice važeće su oklade koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koje su završile prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljna promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.
Priređivač nema obvezu navoditi eventualne neutralne terene.
Za sve oklade uplaćene nakon početka događaja vrijedi tečaj 1,00.

KOŠARKA
Za pojedine rezultate događaja uvijek se uzima u obzir ishod, određen u regularnom vremenu (48 ili 40 minuta), osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačni rezultat.Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 2 dana, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,00 , osim kod specijalnih igara koje su teoretski završile(uzima se u obzir odigrani tečaj).
U slučaju prekida utakmice važeće su oklade koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koje su završile prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljna promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 2 dana, u obzir se uzimaju igrani tečajevi (npr.: ako je događaj bio naznačen u ponedjeljak, taj isti događaj treba početi u srijedu od 00:00 do 24:00 sati).
Rok od 2 dana računa se od datuma naznačenog na kladioničkoj listi.
Priređivač nema obvezu navoditi eventualne neutralne terene.
Ako momčad odustane prije početka događaja, oklada na pobjedu odnosno uvrštenje je ništavna i obračunava se tečaj 1,00.
Za sve oklade uplaćene nakon početka događaja vrijedi tečaj 1,00.

RUKOMET
Za pojedine rezultate događaja uvijek se uzima u obzir ishod, određen u regularnom vremenu, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačni rezultat.Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 2 dana, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,00 , osim kod specijalnih igara koje su teoretski završile(uzima se u obzir odigrani tečaj).
U slučaju prekida utakmice važeće su oklade koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koje su završile prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljna promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 2 dana, u obzir se uzimaju igrani tečajevi (npr.: ako je događaj bio naznačen u ponedjeljak, taj isti događaj treba početi u srijedu od 00:00 do 24:00 sati).
Rok od 2 dana računa se od datuma naznačenog na kladioničkoj listi.
Priređivač nema obvezu navoditi eventualne neutralne terene.
Ako momčad odustane prije početka događaja, oklada na pobjedu odnosno uvrštenje je ništavna i obračunava se tečaj 1,00.
Za sve oklade uplaćene nakon početka događaja vrijedi tečaj 1,00.

HOKEJ
Za pojedini rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod, određen u regularnom vremenu (60 minuta) osim u slučaju, kada priređivač već u ponudi odredi, da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od dva dana, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se za tečaj 1,00 , osim kod specijalnih igara koje su teoretski završile(uzima se u obzir odigrani tečaj).
U slučaju prekida utakmice važeće su oklade koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koje su završile prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljna promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od dva dana, u obzir se uzimaju igrani tečajevi (npr.: ako je događaj bio naznačen u ponedjeljak, taj isti događaj treba početi u srijedu od 00:00 do 24:00 sati).
Rok od 2 dana računa se od datuma naznačenog na kladioničkoj listi.
Priređivač nema obvezu navoditi eventualne neutralne terene.
Za sve oklade uplaćene nakon početka događaja vrijedi tečaj 1,00.

ODBOJKA
Za pojedine rezultate događaja uvijek se uzima u obzir ishod, određen u regularnom vremenu, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačni rezultat.Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 2 dana, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,00 , osim kod specijalnih igara koje su teoretski završile(uzima se u obzir odigrani tečaj).
U slučaju prekida utakmice važeće su oklade koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koje su završile prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljna promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 2 dana, u obzir se uzimaju igrani tečajevi (npr.: ako je događaj bio naznačen u ponedjeljak, taj isti događaj treba početi u srijedu od 00:00 do 24:00 sati).
Rok od 2 dana računa se od datuma naznačenog na kladioničkoj listi.
Priređivač nema obvezu navoditi eventualne neutralne terene.
Ako momčad odustane prije početka događaja, oklada na pobjedu odnosno uvrštenje je ništavna i obračunava se tečaj 1,00.
Za sve oklade uplaćene nakon početka događaja vrijedi tečaj 1,00.

TENIS
Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod, određen prvim službenim objavljivanjem.
U slučaju da su natjecatelji prije vremena završili događaj zbog odustanka jednoga od natjecatelja (povreda, predaja, …), obračunava se tečaj 1,00 osim kod specijalnih igara koje su teoretski završile (uzimaju se u obzir odigrani koeficijent).
U slučaju prekida meča važeće su oklade koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koje su završile prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljna promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustanka jednog od natjecatelja obračunava se tečaj 1,00.
Ako je događaj prekinut ili nije počeo iz bilo kojeg razloga ne proglašava se tečaj 1,00, već se čeka odigravanje tog meča.
Ne vrijedi pravilo od dva dana kao kod drugih sportova.

BASEBALL
Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod – tip (1 ili 2) određen prvim službenim objavljivanjem.
U baseballu se službenim i konačnim ishodom smatra onaj rezultat do kojeg se došlo i nakon eventualnih produžetaka.
Kod ovih događaja priređivač u produžetku para navodi datum odigravanja događaja:
npr. Toronto-Philadelphia (01), Toronto-Philadelphia (02),…
U slučaju prekida ili neodigravanja navedenog datuma klađenje na taj događaj je ništavno, obračunava se tečaj 1,0 bez čekanja na eventualni novi termin odigravanja.
U slučaju prekida utakmice važeće su oklade koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koje su završile prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljna promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.
Ukoliko je istog dana predviđeno odigravanje dviju ili više utakmica istih protivnika kao predmet klađenja može biti samo ona utakmica koja je zakazana u ranijem terminu.

VATERPOLO
Za pojedini rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod, određen u regularnom vremenu osim u slučaju, kada priređivač već u ponudi odredi, da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od dva dana, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se za tečaj 1,00 , osim kod specijalnih igara koje su teoretski završile(uzima se u obzir odigrani tečaj).
U slučaju prekida utakmice važeće su oklade koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koje su završile prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljna promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od dva dana, u obzir se uzimaju igrani tečajevi (npr.: ako je događaj bio naznačen u ponedjeljak, taj isti događaj treba početi u srijedu od 00:00 do 24:00 sati).
Rok od 2 dana računa se od datuma naznačenog na kladioničkoj listi.
Priređivač nema obvezu navoditi eventualne neutralne terene.
Za sve oklade uplaćene nakon početka događaja vrijedi tečaj 1,00.

SKIJANJE I SKIJAŠKI SKOKOVI
Za rezultate događaja uvijek se uzima u obzir redoslijed, određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
U slučaju, da prijavljeni natjecatelj odustane prije početka natjecanja, obračunava se tečaj 1,00.
U slučaju, da je natjecanje prekinuto ili odgođeno i u roku od 2 dana nije ponovo održano na istom terenu, obračunava se tečaj 1,00.
Priređivač nema obvezu navoditi eventualne neutralne terene.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 2 dana, u obzir se uzimaju odigrani tečajevi.
Rok od dva dana računa se od datuma naznačenog na kladioničkoj listi.
Ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju.
Ako se natjecanje održi u roku od 2 dana na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani tečajevi.
Za sve oklade uplaćene nakon početka događaja vrijedi tečaj 1,00.

BORILAČKI SPORTOVI
Pobjednikom događaja smatra se natjecatelj, koji je nakon završetka borbe proglašen za pobjednika.
U slučaju da su natjecatelji prije vremena završili dvoboj zbog odustanka jednog od natjecatelja (povreda, predaja, ... ), protivnik se smatra pobjednikom i u obzir se uzima igrani tečaj.
Ako je događaj otkazan prije početka dvoboja zbog odustanka jednog od natjecatelja, obračunava se tečaj 1,00.
Ako se događaj prekine i nije ponovo počeo u roku od 2 dana, obračunava se tečaj 1,00.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 2 dana, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
Rok od dva dana računa se od datuma naznačenog na kladioničkoj listi.
Priređivač nema obvezu navoditi eventualne neutralne terene.
Za sve oklade uplaćene nakon početka događaja vrijedi tečaj 1,00.

ATLETIKA
Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni rezultat, određen prvim službenim objavljivanjem.Nikakve kasnije izmjene ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako se događaj prekinuo i nije ponovo počeo u roku 2 dana, obračunava se tečaj 1,00.
Rok od dva dana računa se od datuma naznačenog na kladioničkoj listi.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od dva dana, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustanka jednog od natjecatelja, obračunava se tečaj 1,00. Ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju.
Priređivač nema obvezu navoditi eventualne neutralne terene.
Za sve oklade uplaćene nakon početka događaja vrijedi tečaj 1,00.

GOLF
Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni rezultat, određen prvim službenim objavljivanjem (što vrijedi i u slučaju, ako se igra 15 od 18 rupa). Nikakve kasnije izmjene ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije ponovo počeo u roku od 2 dana,oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustanka jednog od natjecatelja, obračunava se tečaj 1,00.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od dva dana, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
Rok od dva dana računa se od datuma naznačenog na kladioničkoj listi.
Ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju.
Priređivač nema obvezu navoditi eventualne neutralne terene.
Za sve oklade uplaćene nakon početka događaja vrijedi tečaj 1,00.

NATJECANJA S AUTOMOBILIMA, MOTORIMA, ČAMCIMA I BICIKLIMA
Za rezultate događaja uvijek se uzima u obzir redoslijed, određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
U slučaju, da prijavljeni natjecatelj odustane prije početka natjecanja, obračunava se tečaj 1,00.
U slučaju, da je natjecanje prekinuto ili odgođeno i u roku od 2 dana nije ponovo održano na istom terenu, obračunava se tečaj 1,00.
Priređivač nema obvezu navoditi eventualne neutralne terene.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 2 dana, u obzir se uzimaju odigrani tečajevi.
Rok od dva dana računa se od datuma naznačenog na kladioničkoj listi.
Ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju.
Ako se natjecanje održi u roku od 2 dana na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani tečajevi.
Za sve oklade uplaćene nakon početka događaja vrijedi tečaj 1,00.

KLAĐENJA NA OSTALE SPORTOVE
Za ostale vrste sportova imajući u vidu njihove specifičnosti, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovih Pravila predviđene za pojedinačne i momčadske sportove.
Ukoliko postoje odstupanja od ovih Pravilima predviđenih odredbi, priređivač ih ističe na kladioničkoj listi.

KLAĐENJA NA OSTALE DOGAĐAJE
Kod klađenja na ostale događaje koji pobuđuju interes javnosti ( plesna , pjevačka, glazbena i druga natjecanja ), visinu tečaja za svaki pojedini događaj određuje priređivač, uzimajući u obzir sve informacije o pojedinom događaju.

Članak 18.
Priređivač najkasnije u roku od 7 dana (slovima: sedam) nakon završenog događaja objavljuje tip i rezultate događaja. Rezultat završenog događaja priređivač objavljuje javno.
U slučaju kada priređivač utvrdi da je službeni organizator natjecanja pogrešno objavio neki rezultat ili podatak vezan za određeni sportski događaj, kao relevantan se uzima rezultat ili podatak koji je objavio priređivač sukladno ovim pravilima.
Kod isplate dobitka u obzir se uzima rezultat, koji je zapisan na magnetnom mediju priređivača.
Ukoliko je utakmica prekinuta i nije odigran nastavak, nego je u roku 2 dana odigrana nova utakmica obračunava se tečaj 1,00, osim oklada koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koje su završile prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljna promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.

Članak 19.
Dobitci se isplaćuju na uplatnom mjestu gdje je nastala oklada drugi dan po objavljivanju službenih rezultata, a priređivač se izuzetno obavezuje isplatiti dobitke najkasnije u roku od 14 dana (slovima: četrnaest) od dana objave službenih rezultata.

Članak 20.
Pravo na isplatu dobitka zastarjeva u roku od 15 dana (slovima: petnaest) od stjecanja prava na isplatu.

Članak 21.
Dobitak se isplaćuje na temelju podnešenog neoštećenog listića, a u slučaju oštećenja listića eventualno pravo na isplatu sudionik ima nakon rješenja komisije priređivača.

Članak 22.
Priređivač izdaje svakog dana kladioničku listu i službene rezultate predhodnog dana, statistike i prikaz liga (neslužbeno) u natjecanjima koja su predmet klađenja radi pomoći igračima i ostalo.
Priređivač nije dužan davati pomagala pri klađenju i ne odgovara za ispravnost istih.
Priređivač ne odgovara za eventualne štamparske pogreške koje bitno ne utječu na događaj.
U slučajevima sumnje u krivotvorenje listića za klađenje priređivač zadržava pravo odbiti isplatu dobitka do okončanja postupka pred nadležnim tijelima Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 23.
Za obveze prema sudionicima priređivač odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima.

Članak 24.
Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igri klađenja stvarno i mjesno nadležan je Općinski sud u Mostaru.

Članak 25.
Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon što na njih da suglasnost Federalno Ministarstvo Financija.


Br: M-041/14

MOSTAR 09.12.2014.


Direktor

Mirko Frančić


Registracija